D10en a20­me3ri0kan40­ske5 f0orv6a0nd7l0i0ng80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Jeg er be­gyndt at træ­ne an­der­le­des i USA, og det har hjul­pet mig. Jeg sprin­ger an­der­le­des i dag med fem- seks skridt med tryk på in­den af­sæt­tet. Det er ik­ke per­fekt, men det be­gyn­der at lig­ne no­get. Jeg har få­et et sta­bilt højt bund­ni­veau. Jeg træ­ner me­re ply­o­me­trisk træ­ning ( en sær­lig form for eks­plo­si­vi­tet­stræ­ning, red.), og hver aft en la­ver jeg co­re- træ­ning. 3045 mi­nut­ter med arm­bøj­nin­ger, ma­verul­nin­ger og ryg­træ­ning. Og i min vægt­træ­ning la­ver jeg fl ere gen­ta­gel­ser med fær­re ki­lo. Tid­li­ge­re la­ve­de jeg 250 ki­lo i squat, nu har jeg kun 150 på stan­gen, men det er me­re dy­na­misk. Det var min bed­ste be­slut­ning no­gen­sin­de at ta­ge til USA. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.