V10ens2k0a­be30t m4e0d O5k0o­re60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Jo­res Oko­re er min go­de ven. Vi ta­ler oft e sam­men og støt­ter hin­an­den. Jeg skul­le ha­ve væ­ret ov­re at se ham i FA Cup- fi na­len, men så blev jeg ud­ta­get til at sprin­ge for Spar­ta i Eu­ro­pa Cup’en. I ste­det skal jeg over at se ham spil­le til au­gust. Vi mød­te hin­an­den i 2010, da vi beg­ge var no­mi­ne­ret til årets fund, og vi blev go­de ven­ner. Vi har de sam­me in­ter­es­ser. Jeg prø­ver og­så at gi­ve ham nog­le tips, som han må­ske kan bru­ge til at bli­ve hur­ti­ge­re på ba­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.