14 CM ME­RE

Så tæt er Tra­j­ko­vski på de ot­te me­ter:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130

MAN­DAG 8. JU­NI 2015 var 11 år. Og så er jeg glad for at se, at Jan­ni­ck Klau­sen er til­ba­ge i høj­despring. Han har væ­ret me­get pla­get af si­ne ska­der, men han har ik­ke gi­vet op, og han har ta­len­tet til at op­nå no­get stort. Jeg tror, at næ­ste års EM- hold bli­ver Dan­marks bed­ste no­gen­sin­de. « 100 me­ter som 33- årig. Jeg vil ik­ke be­skyl­de ham for no­get, når der ik­ke er no­gen be­vi­ser, men mi­stan­ken lig­ger da og lu­rer. «

An­dreas Tra­j­ko­vski er et af Dan­marks stør­ste at­le­tik­ta­len­ter. Læng­desprin­ge­ren er net­op kom­met hjem fra USA, hvor han har vun­det to col­le­ge- mester­ska­ber.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.