Højb­jerg- mis­sil tæt på kåring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÅRING Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs mis­sil- mål for Augs­burg i den vig­ti­ge ude­kamp mod Borus­sia Mön­cheng­lad­bach er ble­vet no­mi­ne­ret til ’ må­ne­dens mål’ i Tys­kland.

Den dan­ske lands­holdsko­met modt­og bol­den et par me­ter uden for fel­tet. Og med et knald­hårdt vristspark ham­re­de han bol­den op i må­l­hjør­net – uta­ge­ligt for hjem­me­hol­dets må­l­mand, Yann Som­mer.

Må­let var med til at sik­re Augs­burg en fl ot 3- 1- sejr og der­med del­ta­gel­se i næ­ste års Eu­ro­pa Le­agu­e­t­ur­ne­ring.

Dan­ske­rens ka­non­kas­se kon­kur­re­rer med fi re an­dre mål – blandt an­det hold­kam­me­rat Raul Bo­ba­di­l­las scor­ing mod Bay­ern Mun­chen – om tit­len.

Det er det klas­si­ske ARD- fod­bold­pro­gram Sport­s­chau, der står for kårin­gen.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er for ti­den med det dan­ske A- lands­hold, der for­be­re­der sig til lør­da­gens EMkva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en i Par­ken. Eft er den kamp stø­der Højb­jerg til U21- lands­hol­dets trup, der om 10 da­ge ind­le­der EM- tur­ne­rin­gen i Prag.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs mål i sid­ste run­de i Bun­des­liga­en kan me­get vel bli­ve kå­ret som må­ne­dens mål. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.