El­gaard fi k su­veræn sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cas­per El­gaard end­te som en me­get su­veræn vin­der af fi na­len ved gårs­da­gens tred­je af­de­ling af Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip på Pad­borg Park. Den re­ge­ren­de DTC- me­ster hav­de med to an­den­plad­ser i de ind­le­den­de kva­li­fi ka­tions­he­at sik­ret sig po­le po­si­tion til fi na­len, hvor han la­ve­de en per­fekt start og hur­tigt fi k skabt sig et for­spring, som han om­gang for om­gang fi k ud­byg­get til 11 se­kun­der ved det ter­ne­de fl ag. Bag Cas­per El­gaard i fi na­len blev der kæm­pet hårdt og in­tenst om de eft er­føl­gen­de plad­ser. Eft er et uheld i kva­li­fi - ka­tio­nen star­te­de Jan Magnus­sen fi na­len fra sy­ven­de­plad­sen, men han nå­e­de at kæm­pe sig op på an­den­plad­sen BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.