1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ecu­a­dors kvin­delands­hold er med til VM for før­ste gang, og det bli­ver hø­jest sand­syn­ligt og­så hol­dets ene­ste slut­run­de i en rum tid. Kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen til slut­run­den i Ca­na­da fo­re­gik nem­lig i de ecu­a­do­ri­an­ske høj­der, hvor vær­ter­ne hav­de stor for­del af den ty nde luft og be­stemt ik­ke var uhel­di­ge med at kva­li­fi ce­re sig. Omvendt har Ca­mero­un ad­skil­li­ge spil­le­re re­præ­sen­te­ret i eu­ro­pæ­isk fod­bold, og hol­det vi­ste glim­ren­de tak­ter ved de afri­kan­ske mester­ska­ber. Her skal afri­ka­ner­ne væ­re bed­re på stort set samt­li­ge pa­ra­me­tre.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.