2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se po­si­tivt på Der­rys chan­cer i den­ne kamp. De er det mest tand­lø­se hold i Ir­land rent off en­sivt, og mod de go­de hold er den helt galt - så­le­des har blot sco­ret én gang i ot­te kam­pe mod hol­de­ne fra den øver­ste halv­del af ta­bel­len. Man er sta­dig uden et par nøg­le­spil­le­re i ka­ran­tæ­ne­ram­te Mark Tim­lin og ska­de­de Ry­an McBri­de og mø­der et Sham­ro­ck- hold, som har set me­get stær­ke ud - ik­ke mindst de­fen­sivt, hvor man blot har luk­ket syv mål ind i 15 kam­pe. I tæt på stær­ke­ste op­stil­ling bør de kun­ne vin­de » til nul « imod Der­ry Ci­ty .

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.