18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

er med an­dre ord lidt ’ what you see is what you get’ over Kri­sti­an Jensen, som styr­ker hans tro­vær­dig­hed i en valg­kamp, hvor man­ge an­dre har travlt med at på­læg­ge sig selv dog­me­reg­ler for den go­de po­li­ti­ske kom­mu­ni­ka­tion, « si­ger Bo Breds­gaard Lund til Po­li­ti­ko. dk.

Løk­ke i bun­den

Men mens Ven­stres næst­for­mand top­per li­sten, ro­der Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen rundt i tro­vær­dig­heds­ska­la­ens ab­so­lut­te bund. Han ind­ta­ger den nye må­lings næst­sid­ste­plads.

For­skel­len mel­lem de to Ven­stre- po­li­ti­ke­res pla­ce­ring i må­lin­gen er iføl­ge Bo Breds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.