Sam­ar­bej­de om la­ve­re top­skat

BT - - DEBAT -

De Ra­di­ka­le vil sæn­ke ind­dri­vel­sen af ind­komstskat­ter med 13 mia. kr. i lø­bet af næ­ste valg­pe­ri­o­de. Det er ik­ke al­ver­den. De bor­ger­li­ge par­ti­er bur­de (...) ta­ge Mor­ten Øster­gaard på or­det. For uan­set om Thor­ning el­ler Løk­ke bli­ver stats­mi­ni­ster, er det af­gø­ren­de, at skat­ten på ar­bej­de sæn­kes yder­li­ge­re. Mak­si­malt 50 pct. er en god start.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.