FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Her har stats­mi­ni­ste­ren ret. FNs fl ygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNHCR off ent­l­lg­gjor­de i som­me­ren 2014 en cho­ke­ren­de rap­port, der slog fast, at me­re end 50 mio. men­ne­sker ved slut­nin­gen af 2013 var ble­vet tvun­get fra de­res hjem ver­den over. Det var det hø­je­ste an­tal for­drev­ne si­den An­den Ver­denskrig. Ale­ne fra 2012 til 2013 steg fl ygt­nin­ge­tal­let på ver­dens­plan med seks mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.