Da­gens me­nings­må­ling

BT - - NYHEDER -

Læs me­re om me­nings­må­lin­gen her: www. po­li­ti­ko. dk/ ba­ro­me­te­ret

De to par­ti­for­mænd Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Pia Ol­sen Dyhr fra Dansk Fol­ke­par­ti og SF har tid­li­ge­re væ­ret ude med fæl­les ud­spil om dag­pen­ge. I af­tes var de knap så eni­ge, da de dis­ku­te­re­de in­te­gra­tion i ’ Go’ af­ten Dan­mark’. Her gør de sig klar sam­men med stu­di­e­vær­ten Mi­chè­le Bel­lai­che. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.