Kendt is­la­mist død af kræft

BT - - NYHEDER -

Den­gang und­lod Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) at fø­re en rets­sag af hen­syn til kil­der i det is­la­mi­sti­ske mil­jø.

I eft er­å­ret kun­ne Po­li­ti­ken så af­slø­re, at Abu Hamza, der er et dæk­navn, fi gu­re­re­de på USAs ter­r­or­li­ste. Ame­ri­ka­ner­ne mistænk­te ham for at væ­re in­vol­ve­ret i ter­r­or­hand­lin­ger i bå­de Sy­ri­en og Irak. Hamzas rig­ti­ge navn er iføl­ge eb. dk Ab­dul Sa­mad Fa­teh.

750 til be­gra­vel­sen

Abu Hamza var af ma­rok­kansk af­stam­ning og fi k i 1994 dansk stats­bor­ger­skab.

Iføl­ge Østjyl­lands Po­li­ti var der om­trent 750 per­so­ner og 150 bi­ler i op­to­get, der ud­gik fraGrim­højvej kort før klok­ken 14 og hav­de ret­ning mod den mus­lim­ske grav­plads ved Ve­stre Kir­ke­gård. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.