Li­ste­ria- laks fra Al­di truk­ket til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

BAKTERIEBOMBE

F ø d e v a r e s t y r e l s e n ad­va­rer om, at der en fun­det li­ste­ria i et par­ti kol­drø­get laks af mær­ket ’ De­li­ka­to’ fra virk­som­he­den Kat­te­gat Se­a­food A/ S.

Det er i en egen­kon­trol­prø­ve, der er ble­vet på­vist li­ste­ria i lak­sen, og Fø­de- va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at for­bru­ger­ne kas­se­rer pro­duk­tet el­ler le­ve­rer det til­ba­ge til bu­tik­ken, hvor det er købt.

Det dre­jer sig om pak­ker à 50 gram med EAN- num­mer 25066241. Pro­duk­tions­da­to­en er 2. ju­ni 2015, og sid­ste an­ven­del­ses­da­to er 30. ju­ni 2015. Den kol­drø­ge­de laks er ble­vet solgt i Al­di.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen op­ly­ser vi­de­re, at li­ste­ria kan for­år­sa­ge syg­dom. Symp­to­mer­ne er in­fl uen­za­lig­nen­de så­som fe­ber og ho­ved­pi­ne, og i sjæld­ne til­fæl­de kan li­ste­ria for­år­sa­ge me­nin­gi­tis og blod­for­gift - ning.

To dan­ske­re dø­de i april eft er at væ­re ble­vet smit­tet med li­ste­ria. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.