Mod­kø­ren­de på Øre­sunds­bro­en

BT - - NYHEDER -

Du skal væ­re sær­ligt op­mærk­som, hvis du skal kryd­se Øre­sunds­bro­en i næt­ter­ne eft er ons­dag 10. ju­ni og tors­dag 11. ju­ni. Her vil der nem­lig væ­re mod­kø­ren­de tra­fi k i Øre­sunds­bro­ens tun­nel fra klok­ken 21.30 til klok­ken 05.00.

I cir­ka en halv ti­me eft er klok­ken 21 og eft er 05 vil Øre­sunds­bro­en væ­re helt luk­ket for bi­li­ster Den dob­bel­t­ret­te­de tra­fi k bru­ges fi re gan­ge om året i for­bin­del­se med ved­li­ge­hol­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.