’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Al­lan Skyt­te Christensen, for­bru­ge­rø­ko­nom i FDM

Der er ik­ke den sto­re for­skel på for­sik­rings­po­li­cer­ne, så de er me­get sam­men­lig­ne­li­ge. Der­for skal man ba­re væl­ge det bil­lig­ste pro­dukt

prisva­ri­a­tio­ner. Så det er en kærkom­men mu­lig­hed for for­bru­ger­ne, der ik­ke bør tø­ve med at gå der­hen, hvor det er bil­ligst, « si­ger Al­lan Skyt­te Christensen fra FDM.

Han un­der­stre­ger, at for­e­nin­gens juri­ster har un­der­søgt dæk­nings­gra­den hos de for­skel­li­ge for­sik­rings­sel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.