Tv- vært skal gift es med for­san­ger

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

KEN­DIS- KÆ­RE­STER

Tv- vær­ten Ce­ci­lie Lassen har sagt ja til kæ­re­sten Silas Bjer­re­gaard, der er for­san­ger i Tur­bowe­e­kend.

Den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser og tv- vært Ce­ci­lie Lassen, der er ny vært på pro­gram­met ’ Top­mo­del’, skal gift es. Det af­slø­re­de hun i går på sin In­s­ta­gram- kon­to:

’ Det her er li­ge sket,’ skrev en glad Ce­ci­lie Lassen.

’ For­lo­vet med min ene­ste,’ til­fø­je­de hun og kald­te sig selv den ’ lyk­ke­li­ge­ste ty­pe i ver­den’.

Fri­e­ri­et fo­re­gik på Ibiza, hvor den 33- åri­ge vært og kæ­re­sten Silas Bjer­re­gaard hol­der fe­rie i øje­blik­ket, eft er Ce­ci­lie Lassen har af­slut­tet ind­spil­nin­ger­ne til fi lmen ’ De stand­haft ige’, hvor hun spil­ler sam­men med Mikkel Boe Føls­gaard.

Par­ret mød­te hin­an­den i sen­som­me­ren 2013 på en ’ se­mi blind da­te’, har Lassen tid­li­ge­re for­talt til livs­stils­si­den Chri­Chri. dk. Silas Bjer­re­gaard fra Tur­bowe­e­kend og tv- vært Ce­ci­lie Lassen er så fo­rel­ske­de i hin­an­den, at de nu skal gif­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.