Ya­hoo luk­ker sin kort­tje­ne­ste

BT - - NYHEDER -

Den træng­te in­ter­net­gi­gant Ya­hoo fort­sæt­ter sin op­ryd­ning og luk­ker nu sin kort­tje­ne­ste, Ya­hoo Maps.

Maps. ya­hoo. com, som gi­ver an­vis­nin­ger om kør­sel og tra­fi kfor­hold . År­sa­gen er den in­ten­se kon­kur­ren­ce fra Goog­les di­gi­ta­le land­kort­tje­ne­ste, Goog­le Maps. Ya­hoos sø­ge­stje­ne­ste og an­dre tje­ne­ster - her­un­der fo­to­de­lings­net­ste­det Flickr - vil fort­sat un­der­støt­te Ya­hoo Maps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.