64 af de 100 sto­re si­ger nej til Ap­ple

BT - - NYHEDER -

Selv om Ap­ple- top­chef Tim Cook hol­der hu­mø­ret op­pe, er det kun en min­dre del af de stør­ste ame­ri­kan­ske de­tail­kæ­der, der har ta­get Ap­ples mo­bil­be­ta­ling, Ap­ple Pay, in­den­for, og et stort fl er­tal på næ­sten to tred­je­de­le af­vi­ser den ka­te­go­risk . Det frem­går af en rund­spør­ge, som nyheds­bu­reau­et Reu­ters har fo­re­ta­get blandt de 100 stør­ste de­tail­han­delskæ­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.