TYR­KI­ET

BT - - NAF DER -

Der er ik­ke ét par­ti, der har få­et man­dat af væl­ger­ne til at re­ge­re Tyr­ki­et. Det er­ken­der Tyr­ki­ets præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan ( t. v.) eft er søn­da­gens par­la­mentsvalg, hvor hans eget par­ti, Ret­fær­dig­heds- og ud­vik­lings­par­ti­et ( AKP), fi k 41 pct. af stem­mer­ne. Par­ti­et har el­lers haft so­lidt fl er­tal gen­nem de se­ne­ste 13 år. Val­gre­sul­ta­tet be­ty der, at AKP skal ud at se sig om eft er en el­ler fl ere ko­a­li­tions­part­ne­re. Iagt­ta­ge­re vur­de­rer, at den mest op­lag­te sam­ar­bejds­part­ner for AKP i en ko­a­li­tions­re­ge­ring er høj­re­fl øjs­par­ti­et MHP. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.