Pi­sto­ri­us prø­ve­løsla­des ef­ter ti må­ne­ders fængsel

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen BNB

HUR­TIGT UD IGEN

SYD­AFRI­KA: Den drabs­døm­te han­di­ca­pat­let Oscar Pi­sto­ri­us, der og­så er kendt som Bla­de Run­ner, bli­ver prø­ve­løsladt 21. au­gust. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den ver­den­skend­te at­let fra Syd­afri­ka blev i ef­ter­å­ret 2014 idømt fem års fængsel for uagt­somt mand­drab på sin mo­delkæ­re­ste Re­e­va Ste­enkamp, som han skød og dræb­te gen­nem en låst dør til ba­de­væ­rel­set i par­rets fæl­les hjem på va­len­tin­s­dag i 2013. Pi­sto­ri­us for­tal­te i ret­ten, at han tro­e­de, hun var en ubu­den gæst.

Oscar Pi­sto­ri­us prø­ve­løsla­des, ef­ter han har af­so­net ti må­ne­der i fængsel. Prø­ve­løsla­del­sen kom­mer som for­ven­tet, da han blev dømt ef­ter syd­afri­kansk lov, som kan be­ty­de, at man kun af­so­ner i en kort pe­ri­o­de el­ler blot en sjet­te­del af den sam­le­de straf.

Han­di­ca­pat­le­ten, der blev født uden knog­ler i læg­gen, og som spæd­barn fik am­pu­te­ret beg­ge ben un­der knæ­et, sid­der li­ge nu fængs­let i Syd­afri­kas ho­ved­stad Pre­to­ria.

Han­di­ca­pat­le­ten Oscar Pi­sto­ri­us fik fem års fængsel for uagt­somt mand­drab på sin ko­ne, men bli­ver nu prø­ve­løsladt ef­ter blot ti må­ne­ders fængsel. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.