BEL­GI­EN

BT - - NYHEDER -

Bel­gisk po­li­ti an­holdt i går 16 per­so­ner i for­bin­del­se med to ter­r­or­re­la­te­re­de ef­ter­forsk­nin­ger af tje­tjen­ske ek­stre­mi­ster, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne i Bel­gi­en iføl­ge den bri­ti­ske tv- sta­tion BBC. De an­hold­te er med­lem­mer af to for­skel­li­ge grup­per, hvor den ene be­står af for­mode­de tid­li­ge­re Sy­ri­en- kri­ge­re. Fle­re af dem hav­de an­gi­ve­ligt pla­ner om at rej­se til­ba­ge til Sy­ri­en. Den an­den grup­pe har væ­ret på po­li­tiets ra­dar si­den ja­nu­ar, mistænkt for at plan­læg­ge et ter­r­or­an­greb i Bel­gi­en, op­ly­ser statsankla­ge­ren til The New York Ti­mes.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.