Hav­nym­fe på mis­sion

BT - - TV -

EVENTYRFILM

Cle­veland He­ep er en tid­li­ge­re læ­ge, der har iso­le­ret sig fra omver­de­nen eft er en stor per­son­lig tra­ge­die. Han hol­der nu lav pro­fi l i ru­ti­nejob­bet som vi­ce­vært i et be­ton­byg­ge­ri i Phila­delp­hia, der som midt­punkt har en swim­m­ing­pool. Net­op svøm­mepø­len til­træk­ker en ubu­den, nat­lig gæst, der må red­de Cle­veland fra at druk­ne, da han for sø­ger at på­gri­be hen­de. Hun vi­ser sig at væ­re den gå­de­ful­de og sår­ba­re pi­ge Story, som Cle­veland snart må kon­sta­te­re ik­ke er helt al­min­de­lig. Story er på en gå­de­fuld mis­sion i ejen­dom­men, men tru­es sam­ti­dig af et blodtørstigt bæst, som lu­rer i krat­tet om­kring be­byg­gel­sen. Cle­veland kom­mer på spo­ret af en gam­mel god­nat­hi­sto­rie om, at Story er en så­kaldt Narf, en hav­nym­fe, fra Den Blå Ver­den, og at hen­des op­ga­ve her på jor­den er at mø­de og in­spi­re­re en skri­bent, hvis vær­ker vil få af­gø­ren­de be-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.