Kasper Sch­mei­chel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÆ­SO­NEN:

Fik eft er en god­kendt sæ­son­start et brud i mel­lem­fod­sk­nog­len i de­cem­ber og måt­te ope­re­res. Kom først til­ba­ge på Lei­ce­ster Ci­ty s mand­skab i slut­nin­gen af marts, da hol­det lig­ne­de en sik­k­ker nedryk­ker. Lei­ce­ster Ci­ty vend­te alt i de sid­ste 10 kam­pe. Her tog hol­det sej­ren syv gan­ge, og Sch­mei­chel hold­te nul­let i fem af kam­pe­ne.

Kasper Sch­mei­chel har ik­ke stå­et mel­lem stæn­ger­ne i en be­ty den­de kamp i tre uger, og han kan ik­ke si­ge sig fri for an­svar ved Mon­te­ne­gros mål. En sim­pel til­ba­ge­læg­ning blev slet ik­ke clea­ret, og gæ­ster­ne fi k et hjør­ne­s­park, som gav mål.

ØJEBLIKSBILLEDET:

SPØRGSMÅLSTEGNET:

Frem mod Ser­bi­en- kam­pen på lør­dag må Mor­ten Ol­sen tæn­ke, om FC Kø­ben­havns Step­han Andersen, som har vist stor­form og er ’ Mr. Cle­an She­et’ i Su­per­liga­en, egent­lig ik­ke er skar­pe­re i øje­blik­ket. Selv om han nok ik­ke ta­ger ri­si­ko­en.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.