Wil­li­am Kvist

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Claus Fi­sker

SÆ­SO­NEN:

Kvist ryk­ke­de ud af Cham­pions­hip med Wi­gan, hvis hold han til ti­der hav­de svært at få spil­le­tid på. Kon­trak­ten løb ud eft er sæ­so­nen, og han er nu gå­et på jagt eft er en ny klub – ger­ne i Pre­mi­er Le­ague, har han for­talt. Men spørgs­må­let er, om han har ev­ner­ne og hel­det til at få det øn­ske op­fyldt?

ØJEBLIKSBILLEDET:

Har væ­ret me­get udskældt på lands­hol­det, men Ol­sen har holdt fast i sin an­ker­mand på midt­ba­nen, og mod Mon­te­ne­gro var han an­fø­rer i Da­ni­el Ag­gers fra­vær. Fik ryd­det op og le­ve­re­de en op­løft en­de ind­sats med en mas­se løb og fi ght.

SPØRGMÅLSTEGNET:

Wil­li­am Kvist spil­le­de sin sid­ste kamp i Eng­land i slut­nin­gen af april og har holdt for­men ved li­ge i FC Kø­ben­havn, hvor han og­så har få­et kamp­træ­ning på re­ser­ve­mand­ska­bet. Kan han og­så spil­le li­ge så godt, når Ne­manja Ma­tic fra Chel­sea er hans di­rek­te mod­stan­der på lør­dag? Det bli­ver den sto­re prø­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.