Su­per­liga- op­ryk­ker har fun­det ny ch­eft ræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAST AR­BEJ­DE Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Su­per­liga- op­ryk­ker­ne fra Vi­borg FF har fun­det afl øse­ren for ch­eft ræ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us, der for­lod job­bet, kort eft er at op­ryk­nin­gen blev en re­a­li­tet.

BT er­fa­rer, at den tid­li­ge­re AC Hor­sens- ch­eft ræ­ner Jo­hn­ny Møl­by in­den for få da­ge bli­ver præ­sen­te­ret i dom­kir­ke­by­en

Møl­by selv vil ik­ke be­kræft e, at han er ny mand i spid­sen for Vi­borg, men han er­ken­der, at det eft er et år som klub­løs krib­ler i ham for at kom­me ud på træ­nings­ba­nen igen.

» Jeg har ik­ke lagt skjul på, at jeg snart ger­ne vil i gang igen. Nu må vi se, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by.

Eu­ro­pa­meste­ren an­no 1992 nå­e­de fem sæ­so­ner som ch­eft ræ­ner i AC Hor­sens, hvor han blandt før­te hol­det frem til en po­kal­fi na­le, in­den han i som­me­ren 2014 sag­de far­vel. Møl­by har tid­li­ge­re væ­ret ryg­tet på vej til klub­ber som Søn­derjy­ske og AaB, men det bli­ver alt­så i Vi­borg, at han gør sit co­me­ba­ck.

Hel­ler ik­ke sport­s­chef i Vi­borg, Ole Nielsen, vil be­kræf­te, at Møl­by er på plads.

» Vi ar­bej­der in­tenst på at få stil­lin­gen be­sat. Og vi hå­ber på, at der blot er ta­le om da­ge, før vi kan mel­de no­get ud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.