Ny an­gri­ber til Li­ver­pool

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LI­VER­POOL MEL­DER

på klub­bens hjem­mesi­de, at man har en aft ale på plads med an­gri­be­ren Dan­ny Ings, der ba­re skal igen­nem et læ­ge­tjek, in­den skift et bli­ver of­fi ci­elt.

Dan­ny Ings har læn­ge væ­ret ryg­tet til fl ere af Pre­mi­er Le­agu­es sto­re klub­ber som Man­che­ster Uni­ted og Tot­ten­ham, men nu mel­der Li­ver­pool alt­så, at de har vun­det kam­pen om den 22- åri­ge Burn­ley- an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.