Alonso vil­le ik­ke ad­ly­de McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TERN URO Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Fer­nan­do Alonso næg­te­de at ad­ly­de or­dre fra pit­ten un­der Ca­na­das Grand Prix, hvor McLa­ren- kri­sen blev for­vær­ret.

Den dob­bel­te span­ske ver­dens­mesters fru­stra­tio­ner fik frit løb søn­dag af­ten, da han på kon­tro­ver­si­el vis sat­te sig imod en klok­ke­klar or­dre fra pit­ten om at spa­re sin ben­zin.

Trods gen­tag­ne for­ma­nin­ger om at skrue ned for tempoet, råb­te Alonso til­ba­ge over team­ra­dio­en, at det vil­le han ik­ke.

» Jeg vil ik­ke! Jeg vil ik­ke! Jeg har al­le­re­de sto­re pro­ble­mer nu. At kø­re med den­ne her ( bil, red.) får mig til at lig­ne en ama­tør. Jeg kø­rer ra­ce nu, og bag­ef­ter vil jeg fo­ku­se­re på brænd­stof­fet. «

Spa­ni­e­ren kør­te vi­de­re og kæm­pe­de for­gæ­ves, mens han lang­somt sej­le­de ned gen­nem fel­tet. Og for at gø­re ondt vær­re måt­te bå­de han og team­kol­le­ga Jen­son But­ton ud­gå før lø­bets af­slut­ning med et ’ ude­fi­ne­ret pro­blem’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.