Ska­de tvin­ger Mikkel Han­sen til lands­holds­afb ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET DAN­SKE HÅND­BOLD­LANDS­HOLD

må und­væ­re Mikkel Han­sen i de kom­men­de EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Li­tau­en og Bos­ni­en. En ska­de i ven­stre fod har ge­ne­ret Mikkel Han­sen så læn­ge, at han i sam­råd med lands­hol­dets fy­si­o­te­ra­pe­ut, Pe­ter Poul­sen, før gårs­da­gens træ­nings­pas nå­e­de frem til den kon­klu­sion, at det var bed­re at gi­ve fo­den ro end at be­la­ste den yder­li­ge­re.

» Der er ta­le om en over­be­last­ning af akil­les­se­nens til­hæft ning på hæl­be­net og en hæ­vet og ir­ri­te­ret slim­sæk, « si­ger Pe­ter Poul­sen

» Jeg har væ­ret ge­ne­ret af det i halvan­det år nu, og når man ser på det hår­de pro­gram, der lig­ger og ven­ter i næ­ste sæ­son med bå­de OL- kval, EM og Cham­pions Le­ague, sy­nes jeg, det vil væ­re bedst at gi­ve fo­den be­hand­ling nu frem­for at be­la­ste den i en uge me­re , « si­ger Mikkel Han­sen.

Mikkel Han­sen må mel­de fra til EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Li­tau­en og Bos­ni­en på grund af en ska­de. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.