Lø­ch­te vin­der su­verænt på græs­set i Eng­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRE­DE­RIK LØ­CH­TE NIELSEN

vi­ste sig fra sin bed­ste si­de i før­ste run­de ved Chal­len­ger- tur­ne­rin­gen Aegon Sur­bi­ton Trop­hy i Eng­land. Pro­blem­løst vandt den 31- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler 6- 2, 6- 1 over den syv år yn­gre ame­ri­ka­ner Jar­me­re Jenkins.

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen, der lig­ger nr. 259 på ver­dens­rang­li­sten, var før kam­pen mod nr. 207 ik­ke spå­et stør­re vin­der­chan­cer. Men i den blot 48 mi­nut­ter lan­ge kamp var han su­veræn. Blandt an­det blev han no­te­ret for seks ser­ve­es­ser mod ame­ri­ka­ne­rens ene.

I næ­ste run­de på græs­set i Sur­bi­ton, hvor der spil­les om en sam­let præ­miesum på 42.500 eu­ro, skal Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen mø­de vin­de­ren af kam­pen mel­lem den fi na­le- se­e­de­de Ja­mes Ward og Bry­dan Kle­in.

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen var og­så i sid­ste uge med i en tur­ne­ring på græs i Eng­land. Her blev an­den run­de i Man­che­ster en­de­sta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.