2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­den op­ryk­nings­fi na­le i den ita­li­en­ske Se­rie B, hvor det før­ste op­gør i Pesca­ra end­te må­l­løst. Den tra­di­tio­nel­le re­gel om ude­ba­ne­mål gæl­der ik­ke i ita­li­ensk fod­bold, hvor det er det bedst pla­ce­re­de hold i grund­spil­let, der i til­fæl­de af uaf­gjort går vi­de­re. Der­for er Bo­log­na i ud­gangs­punk­tet vi­de­re med 0- 0, mens Pesca­ra for­ment­lig vil gå eft er ik­ke at luk­ke et tid­ligt mål ind, der vil be­ty de, at man plud­se­lig skal sco­re to gan­ge for at gå vi­de­re. På den bag­grund kun­ne de før­ste 45 mi­nut­ter sag­tens bli­ve en tem­me­lig af­ven­ten­de aff ære.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.