2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en stil­le start mod vær­ter­ne New Ze­aland, har Ukrai­ne stil­le og ro­ligt spil­let sig var­me i tur­ne­rin­gen. Man rå­der over VM- top­sco­rer Vik­tor Kova­len­ko, har end­nu ik­ke luk­ket mål ind, og spe­ci­elt præ­sta­tio­nen mod USA var im­po­ne­ren­de. Mod­sat har Se­ne­gal ik­ke gjort no­get spe­ci­elt ind­tryk så langt. Man tab­te klart til Portu­gal, fi k uaf­gjort mod Co­lom­bia og sneg sig så vi­de­re med to se­ne mod Qa­tar, men uden at spil­le godt. Nu og her ser Ukrai­ne klart stær­ke­re ud, og der­for er det en over­ra­sken­de pæn be­ta­ling, man får på Ukrai­ne- sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.