Tur­bo på dren­ge­ne

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SKO­LEPO­LI­TIK

Lars Løk­ke er­ken­der, at det er for­di, der er valg­kamp, at Ven­stre in­vi­te­rer me­di­er med på be­sø­get hos Kasper Rye. Men han går per­son­ligt op i ar­bej­det i Dren­geAka­de­mi­et og kom­mu­ni­ke­rer med dren­ge­ne - bå­de i det vir­ke­li­ge liv og i en luk­ket Fa­ce­book- grup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.