’’

BT - - NYHEDER -

» Kasper kan sag­tens læ­re, men han gør det lidt lang­som­me­re end an­dre. Og hvis der er to i en klas­se på 30, der er lidt lang­som­me­re, så er det alt­så de an­dre 28, læ­re­ren kon­cen­tre­rer sig om. Så­dan er det ba­re. Så jeg tror slet ik­ke på det der in­klu­sion. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.