Ra­di­ka­le trængs­ler

BT - - DEBAT -

Som re­ge­rin­gens in­ter­ne op­po­si­tion ud­for­drer De Ra­di­ka­le So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som de og­så gjor­de sidst, hvor S og SFs par­løb iso­le­re­de par­ti­et un­der valg­kam­pen, hvil­ket der blev be­talt til­ba­ge for un­der re­ge­rings­dan­nel­sen i ’ det sor­te tårn’ eft er val­get. Men den­ne gang er si­tu­a­tio­nen vendt på ho­ve­d­et (...)

Mail: Mail:bt- de­bat@bt- de­bat@bt. dk bt. dk Tlf.: Tlf.:33 75 33 72 75 71 72 71 ( hver­da­ge( hver­da­ge­kl. 11- kl. 14) 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.