For­s­vun­den vækst­po­li­tik

BT - - DEBAT -

Med stor skrup­pel­løs­hed har kræft er i rød blok or­ke­stre­ret smæ­de­kampag­ner på so­ci­a­le me­di­er mod virk­som­heds­le­de­re, der ta­ger fat på ind­ly­sen­de sand­he­der som, at der er en ab­surd lil­le ge­vinst ved at be­stil­le no­get (...) De­bat­ten bli­ver skævv­re­det uden er­hvervs­li­vet. Vi be­hø­ver dem til at for­tæl­le, hvil­ke ud­for­drin­ger vi har (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.