Er gift og har hus med eks- mand

BT - - NYHEDER -

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt måt­te med sit valg af Dot Wessman som kæ­re­ste ac­cep­te­re nog­le lidt spe­ci­el­le vil­kår for sit nye for­hold. Som eft er­nav­net an­ty­der, så er for­ret­nings­part­ne­ren Tom­my Wessman ik­ke ba­re en hr- hvem- som- helst. Han er ik­ke Dot Wes­smans eks­mand, for for­melt set er de sta­dig gift . Det vi­ser par­rets ægtepagt, som BT har få­et ind­sigt i. Æg­te­ska­bet op­ret­hol­des an­gi­ve­ligt kun af øko­no­mi­ske grun­de.

Men ik­ke nok med det. De har så­mænd og­så hus sam­men. Hu­set lig­ger på Emi­liekil­de­vej 50 i Klam­pen­borg, og af ting­lys­nin­gen frem­går det, at de sta­dig­væk de­ler ejer­ska­bet af vil­la­en. Vil­la­en er og­så ble­vet brugt til at skaff e lik­vi­de mid­ler. Så­le­des er der til­ba­ge i 2013 ta­get lån i fri­vær­di­en på 6,16 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.