Bør­ne­fa­mi­li­er­ne vil ha­ve he­le fe­ri­e­pak­ken

BT - - NYHEDER -

All inclusive- fe­ri­er er kom­met for at bli­ve. Char­ter­rej­ser til ho­tel­ler, hvor alt – mad, drik­ke­va­rer, is og ak­ti­vi­te­ter – er be­talt hjem­me­fra, bli­ver sta­dig me­re po­pu­lært. En un­der­sø­gel­se, som rej­se­bu­reau­et Apol­lo har få­et fo­re­ta­get, vi­ser, at næ­sten hver fj er­de bør­ne­fa­mi­lie væl­ger fe­ri­ens ho­tel eft er, om det er all inclusive.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.