La­dy Ga­ga og Elt­on Jo­hn i Tivoli

BT - - NYHEDER -

for­skel­li­ge gen­rer, og de klæ­der på hver de­res må­de Tivoli rig­tig godt, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Den 88- åri­ge san­ger og mu­si­ker To­ny Ben­nett vil sam­men med den 28- åri­ge san­ge­r­in­de La­dy Ga­ga ind­ta­ge sce­nen 8. juli og sam­men op­fø­re klas­si­ke­re fra ’ The Gre­at Ame­ri­can Song­book’.

Elt­on Jo­hn op­træ­der 6. juli, mens Mark Knop­f­ler, der var for­san­ger i det nu he­den­gang­ne Di­re Straits, op­træ­der al­le­re­de på søn­dag, 14. ju­ni.

Her er al­le bil­let­ter ud­solgt, det er til gen­gæld sta­dig mu­ligt at kø­be bil­let­ter til de to an­dre kon­cer­ter.

Kon­cer­ter­ne, der ik­ke ind­går i det po­pu­læ­re kon­cept ’ Fre­dags­ro­ck’, kræ­ver al­le sær­li­ge bil­let­ter, men med en ind­gangs­bil­let til Tivoli vil det sta­dig væ­re mu­ligt at hø­re mu­sik­ken, selv­om man ik­ke kan kom­me helt op for­an og stå.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.