’’

BT - - NYHEDER - Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V)

Der er in­gen tvivl om, at de her stram­nin­ger vil med­fø­re, at der bli­ver fær­re flygt­nin­ge

Par­ti­for­man­den er sik­ker på, at re­for­men får en ef­fekt på de flygt­nin­ge­strøm­me, der ik­ke er set stør­re i Eu­ro­pa si­den An­den Ver­denskrig. » Det bud­skab skal nok bli­ve spredt. Man er naiv, hvis man tror, at den en­kel­te sy­rer sid­der og la­ver en rej­se­plan. Det er of­te men­ne­skes­mug­le­re, der står bag, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Hos Dansk Flygt­nin­ge­hjælp tviv­ler man på, at Ven-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.