Coop- chef går til in­ter­na­tio­nalt topjob

BT - - NYHEDER -

Kon­cern­di­rek­tør i Coop, Mi­cha­el Lø­ve, der har an­svar for kæ­der­ne Kvi­ck­ly, Ir­ma, Su­perBrugs­en, Fak­ta og Dag­li’ Brugs­en skift er til et job som di­rek­tør i stor in­ter­na­tio­nal de­tail­han­delsvirk­som­hed. Det er sta­dig uklart hvil­ken, og den op­lys­ning vil Coop ik­ke gi­ve. Det ty­der på, at det er en stor, børsno­te­ret virk­som­hed, men hvil­ken virk­som­hed, der er ta­le om, vil Coop først op­ly­se i næ­ste uge.

» Det var selv­føl­ge­lig en for­fær­de­lig op­le­vel­se, og jeg er glad for, at Pe­ter kun­ne kom­me der­ned midt i pre­mi­e­re- ræ­set, « for­tæl­ler Li­se Mühl­hau­sen. ( Pe­ter My­gind har in­stru­e­ret sit før­ste te­a­ter­styk­ke ’ Det gør kun ondt en gang’, der er pre­mi­e­re i af­ten, red.) Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.