Saxo Bank ud­for­drer ban­ker­nes guld­kalv

BT - - NYHEDER -

Når Saxo Banks dat­ter­sel­skab Saxo Pay­ments lan­ce­rer sit nye til­tag, bli­ver det let­te­re for virk­som­he­der at over­fø­re pen­ge in­ter­na­tio­nalt uden om de­res egen bank. Det skri­ver Bør­sen. Det kan kom­me til at gå ud over en af ban­ker­nes sto­re ind­tægtskil­der, nem­lig be­ta­lings­ge­by­rer, der ud­gør om­kring fem pct. af ban­ker­nes sam­le­de ind­tæg­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.