Rke fæt­ter

BT - - KULTUR -

3. Suspekt fe­at. L. Gra­ham

Søn­dags­barn

Li­ge­som St­ar­bucks gør det, pra­ler narko­hand­ler­ne på ’ det mør­ke net’ med, at de­res va­rer er oga­ni­ske, og at de gi­ver en del af over­skud­det til lo­ka­le land­mænd. Fo­to: AFP

På ’ det mør­ke net’ kan man kø­be narko og vå­ben. Og bå­de pæ­do­fi­le og IS- sym­pa­ti­sø­rer kan ud­veks­le ind­for­ma­tio­ner og ’ va­rer’.

Bitco­in - den di­gi­ta­le va­lu­ta, der bru­ges på ’ det mør­ke net’. Be­ta­lings­for­men er så godt som umu­lig at spo­re. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.