Kon­gen af ’ det mør­ke net’ får livsva­rigt fængsel

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

KRI­MI

Han­del på ’ det mør­ke net’ kan væ­re fri­sten­de og ind­brin­gen­de. Men det er og­så dybt ulov­ligt. Og i sid­ste uge faldt ham­me­ren for ’ kon­gen af det mør­ke net’, Ross Ul­bri­cht.

I tre år ( frem til 2013) drev den 31- åri­ge com­pu­ter­eks­pert fra San Fran­ci­sco hjem­mesi­den ’ Silk Ro­ad’ - en ulov­lig ver­sion af eBay, hvor alt fra au­to­mat­vå­ben til narko kun­ne kø­bes.

CIA skøn­ner, at Ross Ul­bri­chts hjem­mesi­de om­sat­te for det, der sva­rer til godt halvan­den mil­li­ard kro­ner. Og til stort chok for bå­de it­eks­per­ten selv og hans for­æl­dre lød straff en på ’ livsva­rigt fængsel’.

Bad og tig­ge­de

Ross Ul­bri­cht bad og tig­ge­de om en la­ve­re straf.

» Jeg for­står godt, at I vil ta­ge mi­ne mel­lem­ste år fra mig. Med giv mig i det mind­ste min al­der­dom i fri­hed, « skrev Ul­bri­chts i et brev til dom­me­ren.

Men der var in­gen nå­de.

Han blev kaldt ’ kon­gen af det mør­ke net’. 31- åri­ge Ross Ul­bri­cht blev i sid­ste uge idømt livsva­rigt fængsel for si­ne on­li­ne- ak­ti­vi­te­ter. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.