14 hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GRUNDSPIL OG TO

for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. Play­off - kam­pe om nedryk­ning og en bil­let til eu­ro­pæ­isk fod­bold. I alt 36 spil­le- run­der plus play­off - kam­pe. Den­ne mo­del kan im­ple­men­te­res fra 2016/ 17- sæ­so­nen

og vil gi­ve 257 Su­per­liga­kam­pe i alt per sæ­son. De 14 hold mø­der hin­an­den hjem­me og ude. Det gi­ver 26 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let.

De ot­te ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil. De seks bed­ste hold ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de

igen to gan­ge. Num­mer et vin­der guld. De ot­te ne­der­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over og for­de­les i to pul­jer af fi re hold, hvor hvert mand­skab mø­des bå­de ude og hjem­me. Num

mer syv, 10, 11 og 14 i en pul­je og num­mer ot­te, ni, 12 og 13 i den an­den pul­je. De to bed­ste hold fra hver pul­je ry­ger eft er dis­se kam­pe vi­de­re til play­off - kam­pe ude og hjem­me li­ge­som i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger mod de to bed­ste hold fra den an­den pul­je. Vin­de­ren af nedryk­nings­spil­let mø­der tre­e­ren i mester­skab­spil­let om en plads i Eu­ro­pa Le­ague. Nedryk­ning: De fi re dår­lig­ste hold fra nedryk­nings­slut­spil­let ry­ger og­så vi­de­re til to ’ se­mi­fi na­ler’ over to kam­pe. Vin­de­ren fra hver af dis­se mø­des i to play­off - kam­pe, hvor den sam­le­de vin­der får en ny sæ­son i Su­per­liga­en, mens ta­be­ren skal mø­de num­mer tre fra 1. di­vi­sion i to play­off - op­gør om en plads i Su­per­liga­en. Ta­ber­ne af de to ’ se­mi­fi na­ler’ mø­des li­ge­le­des i to play­off - kam­pe, hvor den sam­le­de ta­ber ryk­ker ned, mens vin­de­ren mø­der num­mer to fra 1. di­vi­sion om en bil­let til Su­per­liga­en. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re

fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

Grund­spil­let:

Mester­skabs­spil­let:

Nedryk­nings­spil­let:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.