ED 12 HOLD

MARS -

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: IRIS/ Scan­pix Claus Thomsen,

OONNSSDDAAGG 1 100. J. U JNUIN 2I0 210515

» Det klub­ber­ne skal for­hol­de sig til, er de mo­del­ler, der hed­der Ve­nus B og Mars. Så kan der bli­ve de­tal­jer i struk­tu­ren, der æn­dres. « » Al­le klub­ber går ind til det her mø­de med ud­gangs­punkt i, at Su­per­liga­en skal gø­res me­re spæn­den­de og gø­res me­re eg­net til at ru­ste de dan­ske hold til at præ­ste­re bed­re i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng. Der er en fæl­les for­stå­el­se for, at de dan­ske hold har po­ten­ti­a­le til at gø­re det bed­re i Eu­ro­pa, og det kan en an­der­le­des struk­tu­re­ret liga hjæl­pe med til. Det bli­ver en­ten 12 hold med slut­spil el­ler 14 hold med slut­spil. «

Di­vi­sions­for­e­nin­gens for­mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.