12 hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AL­LE MAND­SKA­BER MØ­DER

hin­an­den to gan­ge hjem­me og ude. Det gi­ver 22 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let

ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De seks ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil.

De seks bed­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge. Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. Num­mer et vin­der guld.

De seks­dår­lig­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge.

Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. De tre bedst pla­ce­re­de eft er dis­se kam­pe over­le­ver i Su­per­liga­en. Så­dan ryk­ker man ned: Den dår­ligst pla­ce­re­de i nedryk­nings­spilet ryk­ker

di­rek­te ned. De to mand­ska­ber, der en­der som hen­holds­vis num­mer fi re og fem i nedryk­nings­slut­spil­let skal ud i play­off om over­le­vel­se mod

num­mer to og tre fra 1. di­vi­sion. Det sker over to kam­pe. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

Mester­skabs­spil­let:

Nedrykningsspil:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.