’ Vi skal se hvid røg’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LAN­DETS 24 BED­STE

klub­ber mø­des i dag i be­stræ­bel­ser­ne på at bli­ve eni­ge om en ny struk­tur for Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion.

Og der ven­ter må­ske klub­ber­ne en lang dag, si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gens for­mand, Claus Thomsen.

» Om det bli­ver klok­ken 15 el­ler 03 om nat­ten. Det må vi se. Fak­tum er, at vi skal se hvid røg ved det her mø­de. Det er nu, der skal op­nås enig­hed, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.