Lands­hol­dets

BT - - EM- KVAL. KAMP - LANDS­HOL­DET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Mor­ten Ol­sen har fun­det sin ung­dom­se­lik­sir.

Den be­står af li­ge de­le An­dreas Christensen, Vik­tor Fischer, Jan­nik Vestergaard og Yus­suf Poul­sen. Det var de sid­ste fi re ingredienser i Mor­ten Ol­sens trup, som i går blev eft er­ud­ta­get til den vig­ti­ge EMkval­kamp mod Ser­bi­en lør­dag.

Det er et klart tegn på, at der er kæm­pe­stort po­ten­ti­a­le i de yng­ste dan­ske fod­bold­ben.

Vi ken­der al­le­re­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen, men her er de næ­ste fi re i ræk­ken til at ind­ta­ge det dan­ske A- lands­hold. Guld­vin­der­nes tas­man­ske djæ­vel på en fod­bold­ba­ne skal nu vi­se Mor­ten Ol­sen, at han kan de sam­me ting i en rød

trø­je, som han kan i en sort. Man skul­le næ­sten tro, at land­stræ­ne­ren hav­de ad­gang til Si­stos e- Boks, for næp­pe

hav­de han få­et sit pas, før han var ud­ta­get.

ONS­DAG 10. JU­NI 2015 Vik­tor Fischer er kom­met til­ba­ge eft er 14 må­ne­ders ska­des­hel­ve­de, og i Ajax har han im­po­ne­ret med tre mål i fi re kam­pe. Mod Mon­te­ne­gro var han frisk i bå­de spil og at­ti­tu­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.