Purun­ge guld

Fle­re un­ge spil­le­re er al­le­re­de slå­et igen­nem på det dan­ske A- lands­hold. Her er de næ­ste, der teg­ner den rød­hvi­de frem­tid

BT - - DANMARK - SERBIEN -

ONS­DAG 10. JU­NI 2015 Vestergaard er den sto­re U21- spil­ler. På man­ge må­der. Han er et tårn af en mid­ter­for­sva­rer, og han har al­le­re­de fl ere års Bun­des­liga- er­fa­ring med først Hoff en­heim og nu Wer­der Bre­men, hvor der skri­ves Vestergaard på hold­kor­tet,

mens der sta­dig er mas­ser af blæk i kug­le­pen­nen. An­dreas Christensen har bå­de få­et Pre­mi­er Le­ague- de­but

og nu og­så lands­holds­de­but mod Mon­te­ne­gro. Den i lands­holds­sam­men­hæng de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler skal nu le­jes ud, og det lig­ner en tur til Bun­des­liga­en og Glad

bach. Men først skal han snu­se til A- lands­hol­det.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.