De fem bed­ste fra lands­hol­dets fri­ske pust, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

BT - - EM- KVAL. KAMP - VI­SE ORD Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Der er ik­ke no­get nyt i, at den dan­ske lands­holds­spil­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har en vis x- fak­tor. Det kan man

se på ba­nen, men i den grad og­så uden for. For Højb­jerg har fl ere gan­ge gjort sig be­mær­ket med ci­ta­ter, der stik­ker lidt ud fra den til ti­der grå mæng­de af kli­chéer, som oft est fyl­der fod­bold­ver­de­nen.

Det be­vi­ste han igen eft er man­da­gens land­skamp mod Mon­te­ne­gro.

Her fi k hans næ­sten jæv­nal­dren­de kol­le­ga, An­dreas Christensen, lands­holds­de­but. 19- åri­ge Christensen er kun ot­te må­ne­der yn­gre end Højb­jerg, men det for­hin­dre­de ik­ke Bay­ern Mün­chen- spil­le­ren i at ud­ta­le sig til TV2 Spor­ten som en ru­ti­ne­ret, gar­vet lands­holdskæm­pe med lidt me­re liv­ser­fa­ring end de seks land­skam­pe, han hidtil har op­nå­et.

» Gå ind og nyd det, min dreng, « lød de vi­se ord fra Højb­jerg til Christensen, da Christensen løb på ba­nen til de­bu­ten.

BT har der­for fun­det fem saft ige ci­ta­ter frem fra Højb­jergs ka­ta­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.